ÖĞÜTÜCÜ ELEMANLAR (BİLYA,SİLPEPS)

Çemaş 1982 yılından bugüne çimento ve madencilik sektörünün öğütme prosesinde kullandığı yüksek sertlik,mukavemet değerlerine sahip bilya ve silpeps üretmektedir.

Küçük çaplı bilyalar (Ø 8 - Ø50) ve silpepsler tam otomatik kalıplama makinası DISA’da üretilmektedir.

(60-110) HWS tam otomatik yatay kalıplama makinalarında üretilmektedir. Zimmerman sökülüp ergitildi.

İç çekinti boşluklarını önlemek için prosesde özel ekzotermik besleyiciler kullanılmaktadır.

MALZEME SPESİFİKASYON VE SERTLİK


ÜRÜN TİPİ

ÇAP (mm)

SERTLİK

Karbon % 

Krom % 

ÇEMAŞ ÜRÜN GRUBU

BİLYA

15,17,20,25,30

60-66

2,9-3,1

12-14

Rugged Alloy

BİLYA

35,40,50

59-65

2,5-2,7

BİLYA

60,70,80,90,100,110

58-64

2,1-2,3

           

BİLYA

15,17,20,25,30

60-66

2,9-3,1

17-19

Super Crom

BİLYA

35,40,50

59-65

2,5-2,7

BİLYA

60,70,80,90,100,110

58-64

2,1-2,3

           

BİLYA

15,17,20,25,30

60-66

2,9-3,1

23-26

Utter Crom

BİLYA

35,40,50

60-65

2,5-2,7

BİLYA

60,70,80,90,100,110

59-64

2,1-2,3

           

BİLYA

15,17,20,25,30

60-66

2,9-3,1

29-31

Supreme Crom

BİLYA

35,40,50

60-65

2,5-2,7

BİLYA

60,70,80,90,100,110

59-64

2,1-2,3

           

BİLYA

15,17,20,25,30

60-66

2,9-3,1

5-6

ECO Krom

           

SİLPEBS (DxH)

12x12, 16x16, 19x19, 22x22, 24x24, 25x25, 28x28, 30x30, 35x35, 40x40

59-65

2,9-3,1

12-14

Rugged Alloy

           

SİLPEBS (DxH)

12x12, 16x16, 19x19, 22x22, 24x24, 25x25, 28x28, 30x30, 35x35, 40x40

60-67

2-3

5-6

ECO Crom

KIRILMA GARANTİ ŞARTLARI

Normal çalışma şartlarındaki bilya kırılma garantimiz, bilyalı değirmenlerin 10 dakikadan fazla mal beslemeden çalıştırılmamasına bağlıdır. Bu durumdaki kırılma garantisi;

a) %0-3 aralığında :Limitler dahilinde.
b) %3 -% 5 arasında ise, Tedarikçi tarafında kırılma oranı kadar, cins ve ebat bazında bedelsiz Öğütme Malzemesi,
c) %5’i geçen kırılma oranı tespit edilmesi halinde, kırılan cins ve ebattaki öğütme malzemelerinin tamamı bedelsiz değiştirilir.

Genel Olarak Normal Çalışma Şartları;
Yukarıda belirtilen garanti şartları aşağıdaki optimum çalışma şartlarında geçerlidir.

1. kamara bilya çapı en fazla 90 mm, en küçük bilya çapı 60 mm olmalı, (90 mm çap üstünde öğütme elemanı olmamalı)
2. kamara için en büyük bilya çapı 50 mm, en küçük bilya çapı 15 mm olmalı,
Öğütme devresi şarjı içirisinde “Kırık Plaka vb.” Materyaller olmamalı,
Öğütme devresi kamara içi doluluğu min %28 olmalı,
1. kamaradaki bilya seviyesi ile mal seviyesi arasında bilyanın çapının 1/3 oranda görülecek şekilde olmalı,
2. kamaradaki malzeme seviyesi, bilya seviyesinden 10 cm yukarıda olmalı.
Öğütme devresi içerisine Klinker almadan 5 dakikadan fazla boşta çalıştırılmamalı,
1.& 2. kamaradaki bilyalar her yıl en az 1 defa boşaltılmalı, temizlenmeli, çaplarına gore ayıklanmalıdır.

Diğer işletme şartlarında, değişik tip çimento üretiminde ve öğütme şartlarında garanti şartları üretici firma ile müşteri arasında görüşülerek belirlenir.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ

Çemaş madencilik sektörüne uzun yıllardır öğütücü elemanlar üretmektedir.
Çemaş yüksek alaşımlı özel bilya döküm ürünleri dövme bilyaya oranla yüksek aşınma mukavemeti göstermekte ve artan oranlarda kullanım yaygınlaşmaktadır.
• Döküm bilya yüzey ile merkez arasındaki sertlik farkı 2HRc,Dövme bilyada ise 5 HRc’dir.Böylece çalışan dövme bilya küçüldükçe aşınma oranı artmaktadır.
• Döküm bilyanın yapısında bulunan -Karbür´ün kimyasal kararlılığı çok yüksektir. Öğütme sırasında oluşan ortam sıcaklığı -Karbür´ün kimyasal yapısını bozmak için yeterli değildir. Bu da döküm bilyaya dövme bilyaya göre avantaj sağlar. Buna karşılık dövme bilyalarda ısınan ortamdan dolayı martenzitik yapı bozulmakta, tane büyümesi olabilmekte ve sonuç olarak sertlik düşümü gösterebilmektedir.
. Döküm bilyada iki farklı yapı olduğu için (Karbür-Martenzit) sürtünme sonucunda malzeme yüzeyinde tepecikler ve çukurcuklar oluşur. - Karbürlerin martenzitik yapıya göre sertliği fazla olduğundan tepecikler -Karbür´lerdir. Sürtünme ve düşme esnasında temas ilk bu tepecikler üzerinden olacaktır.
.Dövme bilyada ise döküm bilyada olduğu gibi böyle yüzeyde iki farklı yapı yoktur. Çalışma esnasında yüzeyde darbenin etkisiyle tane içinde dislokasyon yoğunluğu kritik değere ulaşır ve malzeme kaybı meydana gelir. Sürtünmeyi ve darbeyi karşılayan tepeciklerin sertliği; kübik yapı içine sıkışmış ´dan kaynaklanan kafes içindeki geriliminden oluşur.
.Dövme bilyalarda ezme doğrultusu çok önemlidir. Ezme doğrultusuna göre farklı aşınmalar meydana gelebilmektedir. Bu da bilyalarda homojen olmayan aşınmalar meydana getirir.Bu olay döküm bilyalarda gözlenmez.