ÜCRET POLİTİKASI


Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından karalaştırılır. Yönetim Kurulununbağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirketimizde üst düzeyçalışanlara uygulanacak ücretler; Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan bir komite tarafından ilgili pozisyonun gerektirdiğisorumluluk ve personelin gösterdiği performans birlikte ele alınarak, piyasadaki ücret seviyeleri ve Şirket içindeki dengeler dikkatealınarak yılda en az bir kez gözden geçirilmek suretiyle belirlenir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı şekilde dağıtılabilir kârınortaklara birinci temettü verildikten sonra kalan kısmının en fazla %5'i Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara Genel Kurul kararı iledağıtılabilir.