ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Çemaş ile ilgili tüm özel durum açıklamalarını aşağıdaki tabloda görüntüleyebilirsiniz.

31.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
31.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul İşlemlerine ilişkin Bildirim Hk PDF
28.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
21.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Rapor Hk PDF
20.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
19.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
19.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
13.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
13.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : 2020 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Hk PDF
06.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
04.08.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : 2018-2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk PDF
22.07.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
07.07.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : GES Yatırımı İzinleri Hk PDF
30.06.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
24.06.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması Hk PDF
22.06.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
22.06.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
09.06.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
09.06.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
09.06.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Bildirimi Hk PDF
04.06.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
28.05.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
15.05.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hk PDF
15.05.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine ilişkin Bildirim Hk PDF
15.05.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
13.04.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Esas Sözleşmesi Hk PDF
10.04.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Fon Kullanım Yerleri Hk PDF
06.04.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Fonu Kullanımı Bildirim Hk PDF
26.03.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili Hk PDF
10.03.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Hk PDF
10.03.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Hk PDF
10.03.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
10.03.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
10.03.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Bildirimi Hk PDF
26.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon Kullanımı Hk PDF
18.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artışından Sağlanan Fon Miktarı Hk PDF
18.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon Kullanımı Hk PDF
14.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : 2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Hk PDF
14.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Rüchan Haklarının Kullanımından Sonra Kalan Payların Borsada Satışı Hk PDF
12.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Hk PDF
12.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kullanılmayan Rüchan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama Hk PDF
10.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Elde Edilen Fon Kullanımı Bildirim Hk PDF
05.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Elde Edilen Fon Kullanımı Bildirim Hk PDF
04.02.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Elde Edilen Fon Kullanımı Bildirim Hk PDF
31.01.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Elde Edilen Fon Kullanımı Bildirim Hk PDF
28.01.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Banka Hesabı IBAN no.su Düzeltmesi Hk PDF
27.01.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüchan Hakkı Kullanım Tarihleri Hk PDF
27.01.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk PDF
02.01.2020 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : BND Elektrik Kredi Taksit Ödemesi Hk PDF
16.12.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
09.12.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : BND Elektrik Kredi Taksit Ödemesi Hk PDF
15.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : SPK' nın 05.11.2019 tarihli yazısı ile Şirketimizden istenilen Açıklama Hk PDF
13.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : İzahname ( SPK Onayına Sunulan ) Hk PDF
13.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
11.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
11.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
11.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
11.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Bildirimi Hk PDF
05.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Hk PDF
05.11.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
01.10.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : BND Elektrik Kredi Taksit Ödemesi Hk PDF
27.09.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
25.09.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Mali İşler Müdürlüğü Atama Hk PDF
20.09.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş 'nin İş Ortaklığı Sözleşmesindeki Hisselerinin Devir İşlemi Hk PDF
03.09.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
09.08.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı ( Konsolide ) Hk PDF
09.08.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu ( Konsolide ) Hk PDF
09.08.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
16.07.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler Hk PDF
01.07.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : BND Elektrik Kredi Taksit Ödemesi Hk PDF
18.06.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : BND Elektrik Kredi Taksit Ödemesi Hk PDF
28.05.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Zorunlu Pay Alım Teklifine Katılım Hk PDF
24.05.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : SPK'nın Yazısı Hk PDF
10.05.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
10.05.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı ( Konsolide ) Hk PDF
10.05.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu ( Konsolide ) Hk PDF
18.04.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
18.04.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hk PDF
11.03.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
11.03.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Hk PDF
11.03.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Hk PDF
11.03.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı ( Konsolide ) Hk PDF
11.03.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu ( Konsolide ) Hk PDF
11.03.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
26.02.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
26.02.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama Hk PDF
18.02.2019 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
24.12.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
17.12.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Toplu İş Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanması Hk PDF
07.12.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Bildirimi Hk PDF
20.11.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk PDF
09.11.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Hk PDF
09.11.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Hk PDF
09.11.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
13.10.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Bildirimi Hk PDF
08.10.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Bildirimi Hk PDF
02.10.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı-Azaltımı İşlemlerine ilişkin Bildirim Hk PDF
11.09.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Bildirimi Hk PDF
10.09.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Arsa Alınması Bildirimi Hk PDF
07.09.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Burganbank İpotek Fekki Bildirimi Hk PDF
07.09.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bağlı Ortaklığımızın Arsa Alım-Satım İşlemleri Bildirimi Hk PDF
07.09.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Arsa Alınması Bildirimi Hk PDF
06.09.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Bildirimi Hk PDF
16.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
16.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Bildirimi Hk PDF
16.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Bildirimi Hk PDF
15.07.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Bildirimi Hk PDF
14.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Bildirimi Hk PDF
13.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Niğbaş Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine ilişkin Bildirim Hk PDF
09.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım Satım Bildirimi Hk PDF
09.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Niğbaş Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
07.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Niğbaş Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bildirimi Hk PDF
07.08.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Niğbaş Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine ilişkin Bildirim Hk PDF
31.07.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Niğbaş Sermaye Artırımına Katılım ilişkin Bildirim Hk PDF
20.07.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
20.07.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
20.07.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
17.07.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sözleşme İmzalanması Bildirimi Hk PDF
10.07.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım - Satım Bildirimi Hk PDF
09.07.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım - Satım Bildirimi Hk PDF
19.06.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
19.06.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Haber ve Söylentilere ilişkin Açıklama Hk PDF
18.06.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı -Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
13.06.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Haber ve Söylentilere ilişkin Açıklama Hk PDF
01.06.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
30.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
28.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : HMF Makine Sermaye Artışına Katılım Hk PDF
25.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım-Satım Hk PDF
25.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım-Satım Hk PDF
21.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Müdür Atanması Hk PDF
11.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
11.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Görevden Ayrılma Hk PDF
10.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı ( Konsolide ) Hk PDF
10.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu ( Konsolide ) Hk PDF
10.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
09.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Haber ve Söylentilere ilişkin Açıklama Hk PDF
08.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
08.05.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk PDF
17.04.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
17.04.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Hk PDF
16.04.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : BND Elektrik Kredi Taksit Ödemesi Hk PDF
30.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : 2017 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
30.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hk PDF
27.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
23.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Haber ve Söylentilere ilişkin Açıklama Hk PDF
23.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kırşehir Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesiyle İlgili Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
22.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Haber ve Söylentiler Hk PDF
15.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Dolaylı İştirak Hyundai Elevator Asansör ve Servis San. ve Tic. A.Ş. Paylarının Satışı Hk PDF
12.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Hk PDF
12.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Hk PDF
12.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
12.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kırşehir Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesiyle İlgili Finans Danışmanlığı Sözleşmesi İmzalanması Hk PDF
10.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
09.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kırşehir Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesiyle İlgili Fabrika Ziyareti Hk PDF
07.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
05.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Rıza Kutlu Işık Hakkındaki Dava Sonucu Hk PDF
02.03.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Ataması Hk PDF
22.02.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kırşehir Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesiyle İlgili Çalışma Yapılması Hk PDF
19.02.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
16.02.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
16.02.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım-Satım Bildirimi Hk PDF
16.02.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
16.02.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
02.01.2018 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
22.12.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : HMF Makine Sermaye Artışına Katılım Hk PDF
20.12.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
21.11.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
17.11.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
15.11.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : BND Elektrik Üretim A.Ş, Üçgen Reg. ve HES Kesin Kabulü Hk PDF
14.11.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : X Ray Cihazı ve CNC Tezgahı Yatırımları Hk PDF
07.11.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Hk PDF
07.11.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Hk PDF
07.11.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
03.11.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
27.10.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
16.10.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
11.10.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
10.10.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
10.10.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım Satım Bildirimi Hk PDF
29.09.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
25.08.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Çemaş Mali İşler Müdürü Ataması Hk PDF
16.08.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Hk PDF
16.08.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Hk PDF
16.08.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
14.08.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
04.07.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
15.06.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
17.05.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
10.05.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Hk PDF
10.05.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Hk PDF
10.05.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
25.04.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
18.04.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine Bildirim Hk PDF
18.04.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
28.03.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
27.03.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
27.03.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine Bildirim Hk PDF
24.03.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hk PDF
13.03.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Hk PDF
13.03.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Hk PDF
13.03.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
14.02.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
14.02.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
03.02.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
20.01.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
17.01.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
17.01.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
06.01.2017 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
27.12.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
22.12.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
21.12.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
20.12.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
30.11.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
29.11.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
17.11.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : OlağanDışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk PDF
15.11.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
09.11.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
09.11.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu (Konsolide) Hk PDF
09.11.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
04.11.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
13.10.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirket Genel Bilgi Formu Hk PDF
21.09.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
18.08.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
18.08.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
18.08.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Rapor Hk PDF
31.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Kararları Tescili Hk PDF
12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk PDF
12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI :Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Hk PDF
12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk PDF
10.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
10.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
10.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
10.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
10.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
10.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
10.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
21.04.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
18.04.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtımına İlişin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
01.04.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
23.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
16.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
09.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
09.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
09.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
09.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
09.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
09.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
09.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk 09.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
01.03.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
15.02.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
14.01.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Esas Sözleşme Tadili Hk PDF
18.12.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
09.11.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
05.11.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
05.11.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
05.11.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
05.11.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
05.11.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
05.11.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
05.11.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
30.10.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Hk PDF
12.10.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
26.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
19.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
19.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
19.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
19.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
19.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
19.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
19.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
14.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
13.08.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
20.07.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
23.06.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
18.06.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hk PDF
18.06.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
10.06.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
08.06.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Kararları Tescili Hk PDF
08.06.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme ) Hk PDF
28.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Hk PDF
27.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
21.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk PDF
15.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
08.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
08.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
08.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
08.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
08.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
08.05.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
30.04.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk PDF
29.04.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
01.04.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
18.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
17.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
11.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
11.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
11.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
11.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
11.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
11.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
11.03.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
27.02.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF- Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Hk PDF
27.02.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Yatırımcı İlişikileri Bölümü Hk PDF
19.02.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
17.02.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
17.02.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
30.01.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
16.01.2015 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
25.12.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
10.12.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım Satım Bildirimi Hk PDF
04.12.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
21.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
18.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Hk PDF
17.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
12.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : İlişkili Taraf İşlemleri Hk PDF
12.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler PDF
11.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
10.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
10.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
10.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
10.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
10.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
10.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
10.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
06.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım Satım Bildirimi Hk PDF
06.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Pay Alım Satım Bildirimi Hk PDF
03.11.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kurumsal Yönetim Uyum derecelendirme sözleşmesi imzalanması Hk PDF
31.10.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
22.09.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
05.09.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Hk PDF
05.09.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
04.09.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
25.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
25.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
19.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
19.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
19.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
19.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
19.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
19.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
19.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
14.08.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
23.06.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
17.06.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
28.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
20.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
13.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
12.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
12.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
12.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
12.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
12.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
12.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
12.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
07.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
07.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Hk PDF
07.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Ortaklık Yapısı Hk PDF
06.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Hk PDF
05.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
30.04.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
21.04.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Kararları Tescili Hk PDF
17.04.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
14.04.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
11.04.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk PDF
28.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
25.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Kararları Tescili Hk PDF
21.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
20.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk PDF
19.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
17.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
17.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
12.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
11.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
11.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
11.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
11.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
11.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
11.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
11.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Hk PDF
04.03.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
25.02.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
14.02.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
07.02.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Genel) Hk PDF
28.01.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Hk PDF
28.01.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Ortaklık Yapısı Hk PDF
24.01.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Hk PDF
13.01.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
13.01.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
10.01.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Merkez Adresi Hk PDF
27.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Hk PDF
12.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
11.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
11.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
11.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
11.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
11.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
11.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
04.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
01.11.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
30.10.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
30.09.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
06.09.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF:Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Hk PDF
05.09.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF:Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Hk PDF
26.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
26.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
26.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
26.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özkaynak Değişim Tablosu Hk PDF
26.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akış Tablosu Hk PDF
26.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Hk PDF
26.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Durum Tablosu Hk PDF
26.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
23.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk PDF
15.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
02.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
02.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk PDF
01.08.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF Ortaklık Yapısı Hk PDF
26.07.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
27.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-İletişim Adresi Hk PDF
27.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hk PDF
27.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Hk PDF
24.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
17.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
10.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
10.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
10.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
10.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
03.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
03.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
03.06.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
31.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
31.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
30.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özel Durum Açıklaması Hk PDF
17.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
17.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
17.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
17.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özsermaye Değişim Tablosu Hk PDF
17.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akım Tablosu Hk PDF
17.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Gelir Tablosu Hk PDF
17.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bilanço Hk PDF
15.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF- Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler PDF
15.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Hisse Alım Satım Bildirimi Hk PDF
14.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
10.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler PDF
09.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Hisse Alım Satım Bildirimi Hk PDF
08.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Hisse Alım Satım Bildirimi Hk PDF
07.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Hisse Alım Satım Bildirimi Hk PDF
06.05.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Hisse Alım Satım Bildirimi Hk PDF
26.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Toplu İş Görüşmelerinin Sonuçlanması Hk PDF
22.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Esas Sözleşme Değişikliği Hk PDF
12.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
12.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
12.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özsermaye Değişim Tablosu Hk PDF
12.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akım Tablosu Hk PDF
12.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Gelir Tablosu Hk PDF
12.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bilanço Hk PDF
01.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sipariş Alınması Hk PDF
01.04.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Endeks Değişiklikleri Hk PDF
29.03.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Şirketimiz ile Birleşik Metal İş Sendikası Arasında Yapılan Toplu İş Görüşmeleri Hk PDF
18.03.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Hk PDF
20.02.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımının Tescil Edilmesi Hk PDF
15.02.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
06.02.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Hk PDF
05.02.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Işıklar Holding A.Ş. Bünyesinde Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü Birimi Kurulması Hk PDF
01.02.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özışık Kesin Kabulu Hk PDF
31.01.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Sonrası Fon Kullanımı Hk PDF
10.01.2013 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başlanılması Hk PDF
28.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Sonrası Fon Kullanımı Hk PDF
07.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Tahsisli Sermaye Artırımı Hk PDF
07.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF Ortaklık Yapısı Hk PDF
07.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF Ortaklık Yapısı Hk PDF
07.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : İMKB Toptan Satışlar Pazarı Satış İşleminin Tamamlanması Hk PDF
07.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Hk PDF
07.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : ŞGBF-Ortaklık Yapısı Hk PDF
07.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Toptan Satışlar Pazarı Hk PDF
06.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Toptan Satışlar Pazarı İşlemi Hk PDF
06.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Toptan Satışlar Pazarı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk PDF
05.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hk PDF
03.12.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk PDF
30.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Tahsisli Sermaye Artışı Hk PDF
30.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özışık Satış Bedeli ve Çemaş Tahsisli Sermaye Artışına Katılım Hk PDF
30.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Tahsisli Sermaye Artışı Hk PDF
30.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Özışık Hisse Alım Bedelinde İndirim yapılması Hk PDF
16.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sorumluluk Beyanı Hk PDF
16.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Faaliyet Raporu Hk PDF
16.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Hk PDF
16.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Öz Sermaye Değişim Tablosu Hk PDF
16.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Nakit Akım Tablosu Hk PDF
16.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Gelir Tablosu Hk PDF
16.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Bilanço Hk PDF
14.11.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Hk PDF
31.10.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Sonrası Fon Kullanımı Hk PDF
01.10.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Sermaye Artırımı Sonrası Fon Kullanımı Hk PDF
28.09.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Yeni Satış Siparişi Alınması Hk PDF
27.09.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Yeni Satış Siparişi Alınması Hk PDF
24.09.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Yönetim Kurulu Üye İstifaları ve Atamaları Hk PDF
18.09.2012 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI : Yönetim Kurulu Üye İstifaları ve Atamaları Hk PDF