BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI


Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirtilen sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulumuz, her yıl olağan genel kurul toplantılarında kararlaştırılan limite kadar Şirketimiz adına bağış ve yardımda bulunma konusunda yetkilidir. Bu çerçevede:

  • Sosyal sorumluluk gereği yasal olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara veya ihtiyaç sahibi kişilere bağış ve yardım yapılabilir.
  • Yapılan bağış ve yardımın tutarı genel kurul toplantısında konulan limiti aşamaz.
  • Yapılan bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %1’ine ulaşması halinde bu durum özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulur.
  • Bir hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar o hesap dönemine ilişkin yapılan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.
  • Ticari saik ile yapılan reklam ve/veya sponsorluk harcamaları bağış ve yardım kapsamında değerlendirilmez.