SİMULASYON

DÖKÜM SİMÜLASYONU

Model yapım aşamasından önce dökümde oluşabilecek hata risklerini azaltmak ve en iyi şekilde döküm parçası üretmek için, kalıp dolum ve katılaşma simülasyonları yapılmaktadır.

Plaka yerleşimi ve yolluk besleyici hatasız olarak dizayn edilir.
ATAS termal analiz cihazından alınan metalurjik verilerle gerçek dökümhane şartlarının simülasyon programında tam ve doğru olarak girilmesini sağlar.

Takım çalışması ve ileri teknolojinin kullanımı sayesinde yeni ürünler çok hızlı ve güvenilir bir şekilde seri üretime geçirilir.

FOTOĞRAF GALERİSİ