SİMULASYON

DÖKÜM SİMULASYONU

Model yapım aşamasından önce dökümde oluşabilecek hata risklerini azaltmak ve en iyi şekilde döküm parçası üretmek için, kalıp dolum ve katılaşma simulasyonları yapılmaktadır.

Plaka yerleşimi ve yolluk besleyici hatasız olarak dizayn edilir.
ATAS termal analiz cihazından alınan metalurjik verilerle gerçek dökümhane şartlarının simulasyon programında tam ve doğru olarak girilmesini sağlar.

Takım çalışması ve ileri teknolojinin kullanımı sayesinde yeni ürünler çok hızlı ve güvenilir bir şekilde seri üretime geçirilir.

SİMÜLASYON VERİLERİ ŞÖYLEDİR

 • Kullanılacak derece boyutları ve döküm boşluğunun koordinatları,
 • Dökülecek alaşım malzemesi ve özelliklerinin seçimi,
 • Yolluk sistemi kesiti ve akış parametreleri,
 • Kalıp Malzemesi içinde ısı akışını kontrol eden özellikler,
 • Döküm yöntemi seçimi, gravite, alçak basınç, yüksek basınç
 • Kalıplamada kullanılan soğutucular, yalıtım ve ekzotermik gömlekleri,
 • Yolluk ve giriş bağlantılarının yerleri,
 • Filtreler,
 • Döküm sıcaklığı,
 • Cüruf Partikülleri
 • Isı transfer katsayıları
 • Katılaşma aralığı (likidüs ve solidüs sıcaklıkları)
 • Ergime gizli ısısı
 • Katılaşma eğrisi
 • Hacimsel değişim (çekinti) eğrisi değerleri.

Simülasyon sayesinde;

 • Kalıp dolumu esnasında sıvı metalin hızı, basıncı, yönü, türbülanslar, soğuk birleşme bölgeleri vb…
 • Döküm parçanın katılaşma süresi.
 • Döküm parça üzerinde oluşan sıcak noktalar, beslenmesi gereken noktalar ve modülleri
 • Besleyici yeri ve boyutları, optimum olarak belirlenmiş olur.

ATAS Termal Analiz