MAÇAHANE

Çemaş’ta maçalar Cold Box ve Shell sistemiyle modern tam otomatik maça makinalarında üretilmektedir. Doğal gazlı maça kurutma fırını ile ürünlerde maça kaynaklı gaz hatalarının önüne geçilmektedir.

Cold-Box Sistemi

CMS: 80,0 lt. Kapasiteli, otomatik, 15 kalıp/saat
Core Wolf: 30,0 lt. Kapasiteli, otomatik, 35 kalıp/saat
Foundry Automation: 25 lt. Kapasiteli, otomatik, 50 kalıp/saat

Shell Sistem

25 lt. kapasiteli, otomatik, 20 kalıp/saat

Manuel Maça Yapımı

Ecoletec
UF/PF Reçine
Gelişmiş reçine

Maça Kurutma Fırını

Doğalgazlı
Otomatik boya hazırlama