KALİTE GÜVENCE

Üretmekte olduğumuz parçaların/ürünlerin Yaşam Döngüsü Bakış açısıyla, kullanım ömrü tamamlandığında bulunduğu ülkenin yönetmelikleri dahilinde Lisanslı Firmalarda ergitilerek geri dönüşümü veya bertarafı sağlanır.

Çemaş ISO 9001:2008 ve IATF 16949 Kalite sistem belgelerine sahiptir ve tüm prosesler bu sistemler dahilinde sürekli iyileştirmeler sağlanarak gerçekleşmektedir.

Çemaş ayrıca denizcilik sektöründe aranan GL,BV,LR,RINA ve ABS sertifikalarına sahiptir.

Çemaş TS EN ISO 14001, ISO 50001 ve OHSAS 18001 belgelerini alarak kalitesini bir kez daha tescil ettirmiştir.


KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşteri, çalışan, hissedar, tedarikçi, toplum ve çevrenin beklentilerini karşılayan,
 • Üretim ve hizmette Sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiş,
 • Kalite ve hizmeti ile güvenilir ve tercih edilen.
 • Verimli, karlı döküm ve işlenmiş parça tedarikçisi olmaktır.

ÇEVRE, İSG ve ENERJİ POLİTİKASI

ÇEMAŞ’IN ÇEVRE, İSG VE ENERJİ POLİTİKASI TAAHHÜDÜ
ÇEMAŞ A.Ş., Şeklinde belirlemiş ve Genel Müdürümüz tarafından onaylanarak yayınlanmıştır.

Şirketimiz uygulamakta olduğu IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi, TS/OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemini, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini oluşturduğu Çevre, İSG ve Enerji Politikası ve Kalite Politikası ile desteklemektedir.

Çevre, İSG ve Enerji politikalarımız çalışanlara eğitim, broşürler ve görülebilecek yerlere asılarak duyurulur.

Tetkiklerde, eğitimlerde ve yöneticilerin birebir yaptığı görüşmelerde, verilen mesajların anlaşıldığı kontrol edilir.

Belirlenen kalite politikasının etkinliği Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilir. Kalite Politikamız ile Çevre, İSG ve Enerji Politikamızın 3. Taraflara (tedarikçiler, müşteriler ve hissedarlara vb.) duyurumu ise ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. web sayfasında yayınlanarak sağlanmıştır.

 • Kapsamını belirlediği tüm faaliyetlerde doğayı, çevreyi koruyacak özeni göstermek, çevrenin kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, bilimsel temelli çalışmalarla İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst düzeyde tutmak ve harcadığı her birim enerjinin daha fazla ürün ve hizmete dönüşmesini sağlamayı taahhüt eder.
 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak ve topluma açık olmak.
 • Çevreyi kirleten katı, sıvı, gaz atıkların azaltmak, her türlü kirlenmeye karşı önleyici tedbirler almak.
 • Geri dönüşüm sağlayacak imkanları araştırmak ve atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek.
 • Çevresel performansımızı ve çevre politikamızı sürekli geliştirmek, iyileştirmek, doğal kaynak ve hammadde kullanımını azaltmak.
 • Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek atık miktarlarını azaltmak.
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmek,
 • Enerji maliyetlerini düşürmek, enerji kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak.
 • Çevre, İSG ve Enerji Yönetim Sistemimizin ve Politikamızın sürekli gelişimini sağlamaktır.
 • Kuruluşumuz kapsamında belirlediği tüm faaliyetleri, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 50001 standardı maddelerine, yasal ve diğer tüm yükümlülükler çerçevesinde yürütmeyi taahhüt eder.
 • Enerji Performans göstergeleriyle belirlenmiş hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların ulaşılabilir olmasını taahhüt eder.
 • Üretim sürecimizde ve ürünlerimizde yeni veya geliştirilmiş uygun teknolojileri kullanarak Enerji performansını arttırmak, çevre kirliliği önlemek, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak ve bunları sürekli olarak gözden geçirmek suretiyle çalışmaları yürütür.
 • Tasarım aşamasında ve üretim esnasında, enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler ve hizmetler satın almayı sağlar.
 • Çalışanlarda, tedarikçilerimizde, müşterilerimizde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji bilincini geliştirmek için gerekli eğitim ve etkinliklerde buluşmak.
 • Çevre, İSG ve Enerji Yönetim Sistemlerimizi kamu ve çalışanlarımızla paylaşmayı, ayrıca politikalarımızı yerine getirmek için gelen önerileri de göz önünde bulundurmayı taahhüt ederiz.
 • 2018 yılına kadar birim enerji tüketimimizi her yıl %1 oranında azaltacağımızı taahhüt ederiz.

Şeklinde belirlemiş ve Genel Müdürümüz tarafından onaylanarak yayınlanmıştır.

Şirketimiz uygulamakta olduğu IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi, TS/OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemini, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini oluşturduğu Çevre, İSG ve Enerji Politikası ve Kalite Politikası ile desteklemektedir.

Çevre, İSG ve Enerji politikalarımız çalışanlara eğitim, broşürler ve görülebilecek yerlere asılarak duyurulur.

Tetkiklerde, eğitimlerde ve yöneticilerin birebir yaptığı görüşmelerde, verilen mesajların anlaşıldığı kontrol edilir.

Belirlenen kalite politikasının etkinliği Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilir. Kalite Politikamız ile Çevre, İSG ve Enerji Politikamızın 3. Taraflara (tedarikçiler, müşteriler ve hissedarlara vb.) duyurumu ise ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. web sayfasında yayınlanarak sağlanmıştır.