BASIN BÜLTENLERİ

22.03.2021
Sermaye Artırım Süreci Tamamlanmıştır

25.02.2021 tarihli revize yönetim kurulumuz kararı çerçevesinde 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 317.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.03.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.03.2021 tarihinde tamamlanmış olup, kalan paylar 19 Mart 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 315.366.363,05 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 2.482.034,98 TL’si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 317.848.398,03 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.